Polityka prywatności i bezpieczeństwa

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy cosmosmoda.pl, prowadzony pod adresem www.cosmosmoda.pl (dalej zwaną Witryną) przez Firmę Sukiennik Andrzej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "COSMOS" z siedziba w Stanisławów Mały 1, 05-304 Stanisławów, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki, NIP: 714-000-77-96, REGON: 430366219 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).


Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach przy składaniu przez nich zamówień na oferowane przez firmę towary.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom serwisu ochrony prywatności, gdyż ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Aby każdy Użytkownik naszego serwisu czuł się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy krajowych przepisów a tym zakresie, a w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dokładamy wszelkich starań aby sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym wprost z ww. rozporządzenia.

Firma respektuje Państwa potrzebę zachowania poufności informacji oraz danych osobowych, jakie nam Państwo przekazujecie. Przekazując nam informacje dotyczące Państwa oraz Państwa dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy je wykorzystywali, zapoznawali się z nimi i – w zależności od przypadku – przetwarzali w celach wskazanych poniżej. Zachęcamy Państwa do uważnego zapoznania się z poniżej przedstawioną Polityką, gdyż znajduje ona zastosowanie do wszystkich danych osobowych przekazanych nam przez Państwa za pośrednictwem naszej Strony.


1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

1.1. COSMOSMODA.PL – administratorem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe "COSMOS" Andrzej Sukiennik z siedziba w Stanisławów Mały 1, 05-304 Stanisławów, zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw Gospodarki, NIP: 714-000-77-96, REGON: 430366219 zwana dalej firmą.


1.2. Administrator pozyskuje dane osobowe od Użytkowników sklepu internetowego www.cosmosmoda.pl. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza. Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Witrynie:

  • nazwisko i imię
  • adres zamawiającego
  • adres dostawy, jeżeli jest inny niż zamawiającego
  • adres poczty elektronicznej
  • numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania rejestracji i zakupów w Witrynie. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie. Klient może dokonać samodzielnie zmiany danych podanych w systemie Sklepu internetowego. Na stronie internetowej działa także zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania Użytkownika oraz dopasowanie treści do zainteresowania użytkownika. System ten jest zintegrowany z naszym sklepem i każdy z Użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.


1.3. Ponadto każdy Użytkownik może żądać:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- usunięcia danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przeniesienia danych osobowych.


1.4.
O ile wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie E-mail Newsletter, podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych oferowanych produktów przez cosmosmoda.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami). Udzieloną zgodę można cofnąć w każdym momencie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]


1.5. W celu realizacji umowy
sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów (GLS, InPost, Poczta Polska, Paczkomaty InPost, Przelewy24, PayPal).


1.6. Każdy Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem wysyłając maila na adres: [email protected] Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.


1.7. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


1.8. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia oraz celem przesłania Użytkownikowi spersonalizowanej informacji handlowej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia ani się z Państwem skontaktować.

1.9. Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.


2. OCHRONA GROMADZONYCH DANYCH

2.1. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem zebranych danych osobowych. Zapewniamy, że dane osobowe i wszelkie inne informacje są z nami bezpieczne. Stosujemy odpowiednie środki zabezpieczenia danych, w szczególności środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Do przetwarzanych danych osobowych dostęp ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do zachowania ścisłej poufności.

2.2. Administrator nie wymaga rejestracji od osób korzystających z serwisu, chyba, że Użytkownik chce dokonać zakupu towarów oferowanych przez firmę, wtedy wymagana jest rejestracja w serwisie.

2.3. Bezpieczne zakupy SSL - W trosce o poufność przekazywanych nam danych stosujemy protokół SSL (Secure Socket Layer ). Protokół SSL to zabezpieczenie, pozwalające na zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy klientem a sklepem. Dzięki SSL nie ma możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. To gwarancja, że nie mają dostępu do państwa imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu czy adresu e-mail. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera Cosmosmoda.pl. Stosowanie certyfikatów SSL jest zalecane przez GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i stanowi wypełnienie obowiązku ochrony transmisji danych osobowych, jaki na właścicieli stron WWW nakłada Ustawa o ochronie danych osobowych.

3. WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1. Dane, o których mowa w pkt. 1.2. Polityki prywatności są przetwarzane wyłącznie w celach na które Użytkownik wyraził zgodę.


3.2. Dane, o których mowa w pkt. 1.2. Polityki prywatności, nie są udostępniane osobom trzecim.


3.3. Wyjątek od zasady, o której mowa w pkt. 3.2. Polityki prywatności, stanowi sytuacja, w której z żądaniem udostępnienia tych danych do firmy wystąpi sąd, prokuratura lub inne organy, po uprzednim wskazaniu podstawy prawnej swojego żądania. W takiej sytuacji firma udostępnia powyższe dane w zakresie, w jakim są one wymagane.


3.4. Firma udostępnia również dane, o których mowa w pkt. 1.2. Polityki prywatności, w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Klienta Regulaminu Sklepu Internetowego.

 

W przypadku dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami

 

cosmosmoda.pl

Biuro Obsługi Klienta

tel: 691-381-170

e-mail: [email protected]

(pon-pt w godz. 8.00 - 16.00)

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego albo Reset hasła