Regulamin konkursowy facebook Cosmosmoda.pl

z dnia 13.11.2015r

Regulamin Rozdania Konkursowego na Fanpage'u Cosmosmoda.pl


§1. Zasady ogólne

Organizatorem Konkursu jest właściciel Fanpage'a Cosmosmoda.pl. Organizator prowadzi Konkurs na Fanpage'u Cosmosmoda.pl

Dane firmy Organizatora konkursu: SUKIENNIK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "COSMOS" Stanisławów Mały 05-304 Stanisławów NIP: 7140007796

Fundatorem nagród jest: Organizator Konkursu.

Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.

Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie wysyłki: nagrodą w konkursie jest dowolna sukienka o wartości do 80zł ze sklepu www.cosmosmoda.pl, oraz darmowa dostawa na terenie Polski Pocztą Polską. W każdej edycji konkursu nagradzanych jest 5 osób.


§2. Słownik pojęć

Użytkownik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która bierze udział w Konkursie.

Znajomy – Użytkownik portalu Facebook.com, oznaczony przez Użytkownika jako „Znajomy”


§3. Zasady Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu: 13.11.2015 i jest powtarzany cyklicznie. Każda nowa edycja rozpoczęta jest udostępnieniem przez Organizatora zdjęcia konkursowego na Fanpage'u Cosmosmoda.pl. Zakończenie odbywa się wraz z datą podaną w opisie zdjęcia.

Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z:

A. Polubieniem Fanpage'u Cosmosmoda.pl

B. Polubieniem zdjęcia konkursowego.

C. Zamieszczeniem komentarza pod zdjęciem konkursowym wraz ze stylizacją, zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w opisie danego zdjęcia.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage Cosmosmoda.pl

Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.

Nagrodą w Konkursie jest dowolny komplet czapka i komin dostępne na stronie www.cosmosmoda.pl oraz koszt dostawy na terenie polski.

Organizator wyłoni laureatów konkursu spośród osób które wzięły udział w konkursie, biorąc pod uwagę szereg kryteriów, m.in: popularność komentarza zgłoszeniowego, jego atrakcyjność i trafność na zadane pytanie (jeśli było zadane), aktywność użytkownika na Fanpage'u organizatora, wiarygodność profilu, polecanie znajomym itd. Liczba polubień komentarza zgłoszeniowego nie zawsze decyduje o wygranej.

Zwycięzca danej edycji może zgłosić się po nagrodę poprzez wysłanie na Fanpage'u Cosmosmoda.pl wiadomości prywatnej w przeciągu 7 dni. W której umieści dane teleadresowe oraz link do wybranego przez siebie kompletu na stronie www.cosmosmoda.pl

§4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Facebooka oraz Fanpage'a Cosmosmoda.pl


Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a organizator konkursu mogą ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do konkursów.

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego albo Reset hasła